Hva er fysioterapi?

 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
 • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.
 • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
 • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
 • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
 • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
 • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
 • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Det blir brukt ulike tilnærminger:

 • Bløtvevsbehandling med massasje og tøyninger
 • Triggerpunktbehandling og «dry needling» (nåler i triggerpunkter)
 • Mobiliseringsteknikker
 • RedCord/slyngebehandling
 • Taping med Kinesiotape og sportstape
 • Utforming av treningsprogram for spesifikk plage eller generelt for bedre fysisk form
 • Avspenning og stressmestring gjennom pusteteknikker og bevisstgjøring
 • Såletilpassing, for eksempel ved fot-ankel-og kneplager

På Klinikk Aktiv Helse jobber fysioterapeuten gjerne tverrfaglig med kiropraktor dersom det er hensiktsmessig.

Medisinsk Yoga, Mediyoga

På Klinikk Aktiv Helse tilbyr vi kurs/grupper i Medisinsk Yoga. De holdes av fysioterapeut Jannicke Ellingsen, som har utdannet seg til instruktør i Mediyoga.

Medisinsk Yoga har blitt formet og utviklet på IMY i Stockholm, og er en terapeutisk yogaform som springer ut fra klassisk Kundaliniyoga, en svært gammel yoga, opprinnelig fra nord i India og Tibet.

Korte, enkle yogaprogram kombinert med dyptvirkende meditasjon, som en integrert helhet, kan skape spesifikke terapeutiske effekter. Og utifra yogaens grunnleggende intensjon, vil det kunne gi en dyp og energimessig balanse på alle plan.

Alle øvelser utføres alltid med utgangspunkt i individets evne og kapasitet. Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste – og konsentrasjonsteknikker. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan delta i utøvelsen av Medisinsk Yoga.

For mer info om MediYoga Medisinsk yoga, se: www.mediyoga.no

Det holdes grupper på ettermiddagstid. Det er små grupper på 6-8 deltagere og går over 6-8 uker.