Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

 • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

 • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

 • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

 • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

 • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

 • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

 • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 

Det blir brukt ulike tilnærminger:

 • Bløtvevsbehandling med massasje og tøyninger

 • Mobiliseringsteknikker

 • RedCord/slyngebehandling

 • Taping med Kinesiotape og sportstape

 • Utforming av treningsprogram for spesifikk plage eller generelt for bedre fysisk form

 • Treningsveiledning i små grupper
 • Avspenning og stressmestring gjennom pusteteknikker og bevisstgjøring

 • Såletilpassing, for eksempel ved fot-ankel-og kneplager

På Klinikk Aktiv Helse jobber fysioterapeuten gjerne tverrfaglig med kiropraktor dersom det er hensiktsmessig.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram